Na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie prowadzona jest:

  • Szkoła dla rodziców.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- komepnsacyjne w szkole.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem zdolnym w szkole.
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole.
  • Grupa wsparcia dla psychologów pracujących w szkole.
  • Superwizja dla psychologów ze szkół i placówek oświatowych miasta Leszna.