Procedury - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Leszno

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wprowadziła indywidualną opiekę zespołu diagnozującego, opiniującego i monitorującego prace z dzieckiem poprzez osobiste telefoniczne umawianie wizyty w poradni z możliwością dostosowania terminu do potrzeb dziecka i rodziny, zadbanie o stworzenie bezpiecznej atmosfery sprzyjającej  aktywności  rodzica zarówno w procesie diagnostycznym (mimo  możliwości prawnych na zwrócenie się o opinię do szkoły to rodzic przynosi opinię ze szkoły

czy przedszkola, jest zapoznawany z tą opinią), rodzic w oparciu o swoja wiedzę i uprzednie badania diagnostyczne wspólnie z zespołem badającym ma możliwość analizowania hipotez problemów występujących u dziecka.

Przy udzielaniu porady przed wydaniem pisemnej opinii pracownicy nastawieni są na szukanie zasobów w dziecku, rodzinie, szkole ,szeroko rozumianym środowisku. Wskazują możliwości terapii psychologicznej czy pedagogicznej w placówce, formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i możliwości pracy poza  szkołą. W razie potrzeby zespól badający na terenie szkoły pomaga w ułożeniu pomocy psychologiczno pedagogicznej optymalizującej pomoc dziecku. W ramach pomocy rodzicom poza poradą dotyczącą diagnozowanego problemu rodzice mogą skorzystać  z proponowanych form np. Szkoła dla Rodziców. Po wdrożeniu pomocy rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji tego samego zespołu opiniującego lub wybranego przez rodzica psychologa lub pedagoga w celu sprawdzenia efektów działań wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w pracy z dzieckiem,  rodziną, klasą i nauczycielami. W przypadku dzieci z problemami z poruszaniem  się w poradni praktykowane jest badanie dziecka w jego domu . Rodzice mogą otrzymać zalecenia na piśmie a polecana literatura znajduje się  w bibliotece CDN w tym samym budynku.

 

 

 

Tytuł Dodany przez
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI redakcja
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. poniedziałek, 07 marzec 2016 18:50 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 styczeń 2021 14:54 redakcja